Hoppa över navigation

image

Med som nummer tre i bloggserien ”fem frågor” – en av Göteborgs och Väst-Sveriges riktigt stora på skolbiblioteksområdet: Adam Nilsson. I år både seminariebesökare, monterbemannare och konferensarrangör – här på besök i Skolbibliotek Västs monter i C-hallen.

Adam Nilsson. Vem är du och vad är din uppgift i skolbibliotekssammanhang.

Jag har hållit på med skolbibliotek väldigt länge och i olika former, så man kan väl säga att jag är en mångsysslare. Jag har jobbat på grundskolebibliotek och gymnasiebibliotek. Jag har varit ungdomsbibliotekarie, barnbibliotekarie, konsulent på länsbiblioteket. Nu är jag konsulent på Skolbibliotekscentralen i Göteborg och har så varit sen 1995. Under den perioden har jag också jobbat med skolbiblioteksfrågor på GR-utbildning (Göteborgs-regionens utbildningscenter).

Utifrån skolbiblioteksfrågan – vad är viktigast på mässan i år?

Det har varit mycket om skolbibliotek på Bok- och biblioteksmässan sen den nya Skollagen trädde i kraft. Bara veckan innan mässan… för första gången någonsin i Lärarnas tidning (Lärarförbundets medlemstidning) var det ett helt uppslag om skolbibliotek. En rektor vid namn Börje Ehrstrand, nu är jag osäker på om han själv har skrivit artikeln, men han tyckte en massa om skolbibliotek. Det har ju varit så att Bok- och bibliotek genom åren haft ganska dålig skolteckning. I år har de väldigt mycket med. Det såg jag fram emot. Det har verkligen varit bra, som när det kommer till årets seminarier. Bland annat en föreläsning som nämnd rektor hade. Sen träffade jag honom i Skolbibliotek Västs monter, där jag bemannar i år. Ett mycket intressant samtal hade vi.

Vad var det som var intressant, tycker du?

Bland annat det han berättade om vad han gjorde nu. Han tyckte att han kunde sprida tankarna omkring skolbibliotek bättre som frilansande föredragshållare, än som rektor på en skola. Han var öppen i kontakten och erbjöd mig att ringa honom vid behov. Han varit rektor på Rinkebyskolan i Stockholm i 30 år. Fram till 2012. Det är väldigt positivt när det kommer personer från det hållet. En rektor med tankar om skolbibliotek. En annan skolledare som också var intressant deltog på fredagens seminarium om det ”digitala skolbiblioteket”.

Jag frågade Christer Holmqvist om just det seminariet. Han tyckte det var väldigt givande. Håller du med?

Jag tycker att det var ett riktigt bra seminarium, men kanske vi pratar om olika saker… Själv är jag rätt skeptisk till paneldebatter, då de oftast inte leder till någonting. Möjligtvis kan det brinna till lite i slutet, men här pratade man om det analoga, kontra det digitala. Vem som driver den digitala utvecklingen. Vad vi behöver för stödstrukturer för att få det att fungera ”på golvet” och då för den enskilde rektorn. Skolinspektionen var på plats. Sen var det även med en väldigt duktig bibliotekarie från Spånga gymnasium, vid namn Per Johansson.

Per Johanssons ingång i området – digitalt skolbibliotek. Kunde han känna igen sig i det som lyftes?

Absolut. Han var helt med på allt det som togs upp. Det var inga problem alls. Han debatterade med de andra ledarna runt skolbiblioteksfrågan.

Du har varit på en del andra seminarier och även sett hur det ser ut runt i årets mässhallar. Om du försöker ge dig på att i korta ordalag – summera mässans ”fackdagar” under torsdag och fredag, då ur ett skolbiblioteksperspektiv. Vad tar du med dig?

Det allra tydligaste är att så mycket som det har varit i år om skolbibliotek, med läsning och allt annat inkluderat… det har det nog aldrig varit tidigare.

Vad beror det på, tror du?

Det är väl den stilla optimism som vi alla kände när skolbiblioteksfrågan skrevs in i skollagen. Det ger nog effekt, så här några år efteråt, skulle jag kunna tänka mig.

Här tar samtalet delvis en annan vänding. Kanske är det något att återkomma till, fast då först lite längre fram, resonerar vi… även om frågorna i sig är minst sagt lockande att suga tag i. Dissekera här och nu – på direkten.

Det vankas nämligen valår. Allt lyfts då ytterligare några snäpp. Frågor kastas redan nu ut och det hej vilt.

– Hur påverkas Mässan inför ett intilliggande val – och då framför allt ur ett skolbiblioteksperspektiv?

– Om ett regeringsskifte tar vid, vem kommer vi då att få se som ny utbildningsminister?

– ”Baylan”?

– Om så, är han redo?

– Kommer ett regeringsskifte innebära att Skolverket får ett slutgiltigt uppdrag kring skolbibliotek?

Fortsatt diskussion, kanske till och med ett nytt inlägg med Adam Nilsson? Inte alls omöjligt. Mässan hur som helst – den är slut. Vi säger tack och hej för i år.

 

 

Annonser

image

Med som nummer två i blogg-serien ”fem frågor” – en av de mest centrala och inflytelserika skolbibliotekspersonerna i Sverige. Möt Christer Holmqvist, på besök i Skolbibliotek Västs monter i C-hallen.

Du har precis klivit ut från mässans stora seminarium om skolbibliotek – ”Det digitala skolbiblioteket”. Vad tar du med dig för intryck därifrån?

Man diskuterade det här som man alltid har som motargument – att det räcker med att ha ett digitalt bibliotek. Någon slags fortsättning, där man slår man vakt om boken och det digitala. Nu skulle man diskutera olika perspektiv på det digitala biblioteket. Glädjande nog var det så att man fick en hel timme på sig. Man hann därför prata till punkt och man hann reda ut eventuella missförstånd. Det blev inte så att man inte vågade slå vakt om boken eller digitalisering, utan man hann med både och. Sen att det var representation från både Sveriges skolledarförbund och Statens Skolinspektion… Nej, det kändes överlag som att det blev konstruktivt. Det är annars faran med de här debatterna – att man står och stampar på stället. Jag tycker att det känns som att här finns någonting att bygga vidare på.

Du som har varit med länge i ”gemet” och är van att besöka den här typen av seminarium, då med en viss förväntan. Kom det fram någonting nytt, tycker du?

Jag tycker att man kom med lite lösningar idag, då frågan var att man ville se hur det ser ut på biblioteksfronten. Att SKL (Statens kommuner- och Landsting) är med är viktigt, då det är en väldigt tung aktör, liksom Skoledarförbundet. Det kom fram information om hur man ska agera och då ihop med Statens Skolinspektion. Det här kommer nu att knytas ihop, då Skolverket ska mötas. Här kan frågan ställas – Hur gör vi nu, vem har ansvaret? Det finns både en Bibliotekslag och en Skollag och det är också så att KB (Kungliga Biblioteket) har ett uppdrag. Hur förvaltar man då det, så att man inte trampar varandra på tårna? Vem kan göra vad? Det är roligt att den diskussionen kommer att ske på Skolverket med generaldirektören närvarande. Det ser jag verkligen fram emot. Sen kan nämnas att många som var på seminariet tyckte att det skulle funnits en ”hash-tag” för vidare diskussion digitalt på Twitter (bara för någon att dra igång en i efterhand!/red).

Apropå det som är ”nytt”. Jag vill passa på att förhöra mig om det som du är både en del av- och initiativtagare till, nämligen Skolbiblioteksgruppen.com. För de som inte känner till er, vilka är ni och vad är det ni ägnar er åt?

Dels var det så att jag och två av mina kollegor gick i pension. Samtidigt hade samtliga jobbat med skolbiblioteksfrågor under lång tid tillsammans. Säkert i 25 år. Vårt uppdrag var att jobba inom Stockholms stad. Men det fanns också en massa kommuner runt omkring Stockholm som hörde av sig till oss och ville ha hjälp med att komma igång med skolbibliotek på sina skolor. Nu fick vi inte befatta oss med andra kommuner, då vi var från Stockholm. I samma veva kom också steget där skolbibliotek skulle bli lagstadgad. Då såg vi att väldigt många friskolor inte har möjlighet att få hjälp. Är det nu så att man ska starta ett skolbibliotek, så vet man inte hur man ska göra. Det kostar dessutom en väldig massa pengar. Ska man göra någonting som inte Skolinspektionen anser är tillräckligt, då kan vi hjälpa till med att göra det jobbet. Någonting som svarar upp mot andemeningen i det här med skolbibliotek. Just det gjorde att vi startade den här gruppen, för vi är fria och står utanför kommunen. Det är här vi ser vår marknad. Sen ska sägas att de som hör av sig till oss är friskolor som blivit tvingade att ordna en verksamhet. Att vi då blir ett bollplank när vi väl kommer ut på en skola, det är hela idén med den här gruppen.

Skolbiblioteksgruppen.com har funnits i drygt ett år. Hur går det för er?

Det går i vågor. Ofta är det vid tillfällen, som här på Mässan då fokus är på skolbibliotek, som det händer mycket. Likadant är det på olika konferenser. Då får folk ett lyft och då ringer de oss. Som när vi stod här i montern. Då var det en kommun som var intresserade av att vi gör ett jobb. Ofta är det så att om ingenting händer så hoppas skolan att allting gått bra. Det är då man måste agera. Så vi ser också fram emot tillfället, när en massa kommunpolitiker kommer att ha besökt Skolverket och därefter säga att de måste lyfta upp sina skolor. Det är inte enbart friskolor, utan det finns många kommuner som behöver hjälp med sina kommunala skolor. Men som sagt, det går i vågor. Precis som i skolans värld i stort.

Mycket handlar om Stockholm, men samtidigt går ni ut med att hela landet är ert upptagningsområde. Hur bär ni er åt för att ta uppdrag i övriga landet?

Vi knyter an lokala personer vid behov. Vi har personer i både Göteborg, Lund och övriga Skåne, likaså i Norrland och så vidare. Personer som vi vet kan gör det här jobbet och som precis har gått i pension. Personer som är fria att göra det jobb som krävs. Vi kan ta vilka jobb vi vill, då vi inte är ett företag utan ett nätverk. Var och en i gruppen fakturerar själv utifrån vad den gör för jobb.

Vad är den mest brinnande frågan för er grupp att komma till rätta med, när ni väl kommer ut på en skola?

Väldigt många skolor säger att man vill ha tillgång till ett skolbibliotek. Men man säger ofta saker som att: vi har ingen plats för ett bibliotek och så vidare. Sen när man kommer ut på skolan så finns det en lokal. Böckerna finns där också. Alltså, det handlar ytterst om att få de på skolan att se vad man kan vinna på att samla alla sina boksamlingar, liksom vad man kan vinna på att datorisera allt material på skolan. När allt material är samlat på ett ställe och alla kan använda det som finns sparas även pengar in för skolan. Det handlar om att hjälpa skolan att skapa en struktur för hur de kan använda sitt material och att sen se över vad det är för elever skolan har. Få klarhet i hur mycket material som behövs, som till exempel lättläst, nedladdat material – se vilka möjligheter som finns. Vi ska alltså inte göra ett bibliotek för skolan, utan vi ska ta reda på vad skolan vill ha för ett bibliotek, och sen se hur det kan lösas på bästa sätt.

För mer information: http://skolbiblioteksgruppen.com/

 

 

image

 

Stefan Pålsson, rikskänd skribent, besöker Bok- och Bibliotek på uppdrag för Skolverket. Här på plats i Skolbibliotek Västs monter i C-hallen.

Ännu en bokmässa för dig Stefan. Du har varit med länge. Vilken i ordningen är årets mässa?

Yrkesmässigt är det väl den fjärde, tror jag. Men jag började gå på Bokmässan redan på 80-talet.

Du har skärpt dig lite sen 80-talet, menar du?

Haha, ja precis. Det är mer ordning nu.

Med fokus på skolbibliotek, är det något speciellt som intresserar i år?

Det är väl två saker egentligen. Det ena är skolbibliotekets roll rent generellt, sen är det ett seminarium som handlar mer om hur man ska kunna locka till läsning. Det är mer av en traditionell syn på skolbibliotek, med läsning och så. Sen finns det i år även ett seminarium om det ”digitala skolbiblioteket”. Ett seminarium med namnet ”Skolbiblioteket i förändrade landskap”, det är också mer om det digitala skolbiblioteket kan man säga.

Då kan vi passa på att nämna att just det sistnämnda seminariet faktiskt följs upp med en heldagskonferens i Göteborg nästa vecka, där bland annat Louise Limberg gästar. Då är du med?

Ja, det är jag. Alltså, Skolinspektionen kom med en rapport i veckan, där de lyfter fram just det här. Samhällskunskap är ett väldigt viktigt ämne i skolan, det för att förstå hur samhället fungerar. Det visar sig att eleverna har oerhört svårt med de analytiska funktionerna. De förmågor som man behöver kunna – för att förstå hur samhället fungerar. Hur demokrati fungerar, hur man kan göra sin röst hörd och så vidare. Här kommer även biblioteket in, med det traditionella – att kunna bemöta kritik, bedöma på ett riktigt sätt… alltså det är jätteviktigt det här som seminarierna och konferensen tar upp.

Du bevakar ett antal seminarier under Bokmässan för Skolverkets räkning. Är det något annat som du kommer att pricka in, förutom det som nu nämnts?

Ja, det är även ett seminarium om det digitala skolbiblioteket, som Nationella Skolbiblioteksgruppen arrangerar tillsammans med Svensk Biblioteksförening. Det kommer upp lite olika perspektiv under det seminariet.

Har du någon egen kommentar att bjuda på omkring det ”digitala skolbiblioteket” – Är det något vi kan tänkas få se ”kliva in på arenan” framgent, tror du?

Det får vi väl hoppas, haha. Det går lite trögt kan jag tycka, men det är väl mycket en kostnadsfråga också.

Något speciellt du ser i definitionen av just det ”digitala”?

Det är bortom boksamlingar, skulle jag vilja säga. Det handlar inte bara om läsning och material, även om det är viktiga delar av allt sammantaget. Det handlar ju om att kunna hantera det som är digitalt. Inte först och främst om ett visst system eller att låna ut digitalt material, utan det handlar om allt annat som är digitalt. Allt måste man kunna i ett digitalt skolbibliotek, inte det ena eller det andra, utan bägge delarna. Allt har sin roll att spela.

Avslutningsvis…

Under torsdag eftermiddag delar Skolbibliotek Väst ut årets Malin Koldenius-stipendie. En av de frågor som är med berör de delar vi nu ”kan hantera” – informationssökning, upphovsrätt, källkritik, sociala medier med mera. Pristagaren i fråga har nyligen skrivit en uppsats på Göteborgs Universitet om ”media-kunnighet”.  Den fråga hon får, går nu här även till dig:

Vad ser du komma härnäst – bortom allt det vi redan känner till?

Det här med media-kunnighet är ett väldigt flexibelt begrepp. Alltså, media möter vi hela tiden, så man blir aldrig färdig med det. Man måst hänga med i den utveckling som sker och lära sig hantera det. Vi ser hur det hela tiden kommer nya saker och nya sätt att uttrycka sig på.

Och vad är det ”nya” som vi måste lägga till, enligt dig?

Det handlar väldigt mycket om den kommunikativa biten. Till exempel Twitter, där det är betydligt mer dialog mellan två eller flera personer. Det blir en helt annan typ av samtal. Det tänker jag en hel del omkring, då det kan vara svårt att hantera den typen av samtal och bemöta det kritiskt. Att kunna hitta någon typ av ”röd tråd” och kunna förhålla sig till det, något som nu är väldigt svårt. Jag hamnade själv i en typ av konstig diskussion igår, men lyckades till slut krångla mig ur det. Alltså, nu börjar politiker och liknande blanda sig i diskussioner på Twitter, så… jag försöker hålla mig undan. Nej, det är fortfarande väldigt svårt att hantera det här. Jag kan visa dig om du vill?

 

Här bryts intervjun, då Stefan Pålsson tar fram sin I-phone och börjar gå igenom både tweets och re-tweets, något som ska visa sig dra iväg rejält tidsmässigt. Lustfyllda samtal tar snabbt över och både kaffe-paus och lunch betas av. Till slut vävs mer eller mindre allt samman, till exempel: lärande, politik, Göteborgs nya vägskatt, Jan Jörnmarks forskning, Berlin, arbetslöshetsåtgärder… ja, ni fattar. Att hålla sig till endast ”fem frågor” med Stefan Pålsson är inte lätt – men varje nytt möte är alltid lika fascinerande. Så även den här gången.

 

Missa inte Stefan Pålssons artiklar – på Skolverkets hemsida och ”Omvärldsbloggen”.

 

 

pressmeddelande_skolbibliotekets roller

 

Boken som släpps idag och som ligger till grund för den heldagskonferens som arrangeras i Göteborg 2 oktober.

För information om anmälan: http://skolbibliotekvast.blogspot.com/
/Skolbibliotek Väst, medarrangör.

 

image

Som en given punkt under Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg – Malin Koldenius-stipendiet. I år delas priset ut på Kultur i Västs nya scen Biblioteks & Berättarscenen, belägen i E-hallen. Utökad scentid bjuder på, förutom utdelning av årets pris – en minnesstund av Malin Koldenius, som så hastigt lämnat oss alla i sorg och saknad. Varmt välkoma!

image

Ett nytt läsår stundar… i Göteborg, liksom i hela landet. Stadsdelen Västra Göteborg kör uppstart på Svenska Mässan i K1 – den ”stora” seminariehallen. Platsen där det om en månad händer mycket gött.

Studiedagar som inleder läsåret för Sveriges alla lärare – i vår tid en självklarhet. Att arbeta både som pedagog och bibliotekarie inom skolan – långt ifrån en självklarhet, även om Västra Göteborgs stadsdelsdirektör Maria Lejerstedt i sitt anförande om hur vår stadsdel ”mår”, betonar värdet av läsning.

Till grund för påståendet – att läsning är av central vikt, lyfts en ny studie över hur den engelska staden Birmingham arbetar med skolan.

– Att vi alla läser för våra barn. Det menar ansvariga för skolan i Birmingham är det viktigaste av allt. Här undrar jag… gör vi inte det?

Tystnad råder bland de 500 samlade lärarna i lokalen.

– Kanske det är så att våra barn får sitta själva idag, istället för att vi vuxna läser högt varje kväll. Kanske det är så att de får sitta själva framför en I-pad eller spelar datorspel.

Forsatt tystnad. Själv plockar jag här fram min Mac-book.

Alltså…

Här går det (som alltid) att bemöta ovanstående typ av uttalande på helt olika sätt.

Negativt. Att en grov generalisering görs, att digitala verktyg på ett gammalmodigt sätt dissas öppet, att billiga poänger slängs ut till den stora åhörarskaran… listan går att byggas på i all oändlighet. Till ingen vinst alls.

Här väljer jag (inför årets läsårsstart och allt) istället att bemöta Lejerstedts argument från motsatt håll – Positivt.

Att en stadsdelsdirektör överhuvudtaget tar upp området är att betrakta som en vinst – En bekräftelse på att ALLT det vi pedagoger och bibliotekarier ägnar oss åt, dag efter dag, är värd ansträngningen.

Att det vi gör och det som våra elever får ta del av faktiskt är av livsavgörande betydelse.

Sen… att en stadsdelsdirektör väljer att avsluta sitt anförande, inför 500 pedagoger (och några få bibliotekarier), med att argumentera för vikten av att vi alla ska läsa för våra barn. Det är plockgodis. Bara att ta med sig in i det nya läsåret. In i det tuffa arbete som väntar oss alla. Ren tändvätska.

Att digitala medier omnämns av en stadsdelsdirektör i ordalag som ”I-pad” och ”datorspel”… visst, men där tas det också stöd i frågan.

– Alltså, det finns forskning på det här. Det är inte ju så att jag bara står här och hittar på det här. Jag pratar mycket, men det här vet man mycket om idag.

Visst… att poltikerstyrda stadsdelsansvariga backar upp sina argument med ”forskning” är ett välkänt retoriskt grepp, men so what? Om det bidrar till att styrande, på stadsdels/stadsnivå, lyfter väsentliga punkter i hur alla vi i den svenska skolan ska förhålla oss till läsning. För det handlar om oss. Vi pedagoger (och bibliotekarier). Bra!

Att sen sektorschefen för stadsdelen pratar om helt andra vinstfaktorer för att nå godkända betyg i grundskolan. Det får man ta. Ingen är fullkomlig.

————————————————————————————

Förresten… Svenska Mässan, seminarier, K1, mässhallar, böcker, bibliotek. Snart är det dags! Bok- och Bibliotek 2013 närmar sig. Mycket väntar, inte minst på skolbiblioteksområdet. Håll koll på bloggen för kommande Bokmässe-inlägg om: Seminarier, möten, konferenser, stipendieutdelningar, monternärvaro.

Vi ses väl!

image

Ett steg i användandet av 1-1, det på en av de skolor jag är skolbibliotekarie för, handlar om hur skolans Mac-books kan uttnyttjas under hela skoldagen.

Att ta in digitala verktyg i den traditionella skolans fritidsverksamhet, för årskurs 3-4, är ett sätt att nå skolans prioriterade lärandemål. Att vidare viga verksamhetstid, som vanligtvis når spel och lek, mot användandet av digitala verktyg – med digitala spel och lekytor, är ett sätt att förena det nya med det gamla, inte minst pedagogiskt.

Spelportaler, musikquiz, Mindcraft i ”multiplayer-mode”, liksom klipp och serier på You-tube, tar det digitala användandet rakt in skolans verksamhet.

Problemlösningar, samarbete, turtagning, tekniskt ”knowhow”, digital medvetenhet, ledarskap… vinstlistan kan i princip göras hur lång som helst.

Att vidare möta eleverna på deras planhalva, att anamma elevers delaktighet i användande och inflytande, vilket läroplanen så hårt strider för, men som många skolledare och pedagoger i vår tid upplever krångligt och svåruppnåeligt -allt följer med och det på ett högst naturligt sätt.

Ross Todds stora vision ”From a information central to an intellectual agency” liksom Roger Säljös och John Hatties tankar om alternativa läromiljöer för en ökad kvalité i lärandet… Alltså, det är bara att håva in effekterna av de stora männens vackra teorier.

Skolledare, pedagoger, barn och även föräldrar (när väl upplägg och innehåll upplevs vara av godo) anammar och hänger med.

Kul är det också!

Något att ta med i tankarna inför planering och uppstart av kommande läsår kanske?

Lycka till och trevlig helg!

 

Välkommen till Skolbibliotek Västs årsmöte 2013.

I år tar årsmötet vid i Kultur i Västs lokal Carlous Rex  http://www.kulturivast.se/kontakt , Rosenlundsgatan
4, Göteborg (centralt beläget, nära Feskekörka) Torsdag 18 april kl. 18.00-20.00

Kvällens värd från Kultur i Väst är Elisabeth Eriksson.

Mötet kommer att vigas åt genomgång av föreningens
verksamhetsberättelse, samt val av ny styrelse.

Att notera: En programpunkt erbjuds under kvällen (se programbeskrivning).

Under årsmötesförhandlingarna bjuder föreningen naturligtvis på något att äta och
dricka.

Medlem i SBV går in gratis. Icke medlem betalar 200:- och blir samtidigt medlem i föreningen. Medlemskap gäller mellan årsmöten. (Det går även bra att lösa medlemskap direkt i dörren under årsmötesdagen.)

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till: fredrik.ernerot@vastra.goteborg.se

Programpunkt under kvällen:

Erik Boström, Fil.Dr. och styrelseledamot i Skolbibliotek Väst, bjuder mötet på en exklusiv föreläsning om ”Koherens som praktisk förståelse”.

Syftet är att utifrån två samtalsexempel prata om förståelse av syfte och uppnående av koherens som praktisk förståelse.

Litteraturutredningen och klassrumsforskning visar att barn och unga behöver stöd ”för att läsa mellan raderna”, men hur uppnår man den förmågan i praktiken? Mycket talar för att den slags feedback och möjligheter till samtal som elever erbjuds är avgörande för hur de utvecklar förmåga att förstå, ta andras perspektiv och relatera till komplexa sammanhang. Utifrån ett sådant dialogt perspektiv på vad ”tänkande” är kommer Erik Boström att diskutera två samtalsexempel där elever och lärare diskuterar vad syfte är och hur det kan leda till att eleverna till slut själva kan beskriva sitt arbete i ett sammanhang.

OBS! Medlemmar som vill att en viss fråga tas upp till
beslut skall skriftligen anmäla den till styrelsen.Väl mött! Skolbibliotek Västs styrelse

image

Årets första möte för Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG) tar vid i Stockholm idag. På agendan märks bland annat och framför allt – Litteraturutredningen, Läsandets kultur SOU 2012:65. Det är dags för NSG att, som en av många instanser på området, lämna sitt remissvar på utredningen. Sista datum för inlämning är satt till 1 mars. Litteraturutredningen är en gigantisk, närmast tusensidig, samling fylld av information/material. Den berör mängder av områden kopplade till: läsning, litteratur och kultur. NSG har inte för avsikt att svara på hela utredningen, utan prioriterar endast det mest angelägna, sett ur NSGs perspektiv – först och främst det material som är framtaget om skolbibliotek. Det ska nämnas att enbart skolbiblioteksrelaterat material uppgår till 15 A-4 sidor. En textmängd framtagen under en längre tid, baserad på bland annat befintlig forskning, liksom ett flertal möten med skolbiblioteksfolk i landet. Under förmiddagen har inhämtning av information på Twitter tagit vid. Frågan som ställts är – Vad omkring skolbibliotek är viktigt att lägga vikt vid, tycker du? Lämna gãrna ditt svar du också. Här och nu! Allt beaktas. Dags att läsa in sig inför dagens möte… Fortsättning följer folks.

image

Jag vill passa på att önska alla blogg/twitter-följare, kollegor och bekanta ett gott nytt år.

%d bloggare gillar detta: