Hoppa över navigation

Category Archives: Tips och annat

14691109_10154061251798391_4970736046036311789_n

Att använda digitala verktyg i undervisningen faller sig naturligt för varje skolbibliotekarie idag…

Men att hitta ytor och användningsområden i fritidshemmets verksamhet prioriteras och omnämns inte lika ofta.
Med en enkel uppsättning I-Pads och en tydligt strukturerad plattform, med pedagogisk ledning och fasta ordningsregler nås mycket vinster.
En blandning av åldrar, kön och intresseområden, liksom barnens delaktighet följer med helt naturligt.
Allt det som skolan under skoltid många gånger stångar sig blodig för att uppnå.

Det moderna lärandet i vardagen.
Det behöver inte vara svårare.

 

Annonser

988356_10151792132243391_1188373169_n

Att låta film kliva in i biblioteksverksamhet – ett vinnande inslag! Elevers förmåga att själva skapa, med berättelsen som grund, den här gången i en fördjupning av elevens val… ett absolut måste för det moderna skolbiblioteket! Här skapas som synes ett första scen-synopsis.

image

image

Med som nummer tre i bloggserien ”fem frågor” – en av Göteborgs och Väst-Sveriges riktigt stora på skolbiblioteksområdet: Adam Nilsson. I år både seminariebesökare, monterbemannare och konferensarrangör – här på besök i Skolbibliotek Västs monter i C-hallen.

Adam Nilsson. Vem är du och vad är din uppgift i skolbibliotekssammanhang.

Jag har hållit på med skolbibliotek väldigt länge och i olika former, så man kan väl säga att jag är en mångsysslare. Jag har jobbat på grundskolebibliotek och gymnasiebibliotek. Jag har varit ungdomsbibliotekarie, barnbibliotekarie, konsulent på länsbiblioteket. Nu är jag konsulent på Skolbibliotekscentralen i Göteborg och har så varit sen 1995. Under den perioden har jag också jobbat med skolbiblioteksfrågor på GR-utbildning (Göteborgs-regionens utbildningscenter).

Utifrån skolbiblioteksfrågan – vad är viktigast på mässan i år?

Det har varit mycket om skolbibliotek på Bok- och biblioteksmässan sen den nya Skollagen trädde i kraft. Bara veckan innan mässan… för första gången någonsin i Lärarnas tidning (Lärarförbundets medlemstidning) var det ett helt uppslag om skolbibliotek. En rektor vid namn Börje Ehrstrand, nu är jag osäker på om han själv har skrivit artikeln, men han tyckte en massa om skolbibliotek. Det har ju varit så att Bok- och bibliotek genom åren haft ganska dålig skolteckning. I år har de väldigt mycket med. Det såg jag fram emot. Det har verkligen varit bra, som när det kommer till årets seminarier. Bland annat en föreläsning som nämnd rektor hade. Sen träffade jag honom i Skolbibliotek Västs monter, där jag bemannar i år. Ett mycket intressant samtal hade vi.

Vad var det som var intressant, tycker du?

Bland annat det han berättade om vad han gjorde nu. Han tyckte att han kunde sprida tankarna omkring skolbibliotek bättre som frilansande föredragshållare, än som rektor på en skola. Han var öppen i kontakten och erbjöd mig att ringa honom vid behov. Han varit rektor på Rinkebyskolan i Stockholm i 30 år. Fram till 2012. Det är väldigt positivt när det kommer personer från det hållet. En rektor med tankar om skolbibliotek. En annan skolledare som också var intressant deltog på fredagens seminarium om det ”digitala skolbiblioteket”.

Jag frågade Christer Holmqvist om just det seminariet. Han tyckte det var väldigt givande. Håller du med?

Jag tycker att det var ett riktigt bra seminarium, men kanske vi pratar om olika saker… Själv är jag rätt skeptisk till paneldebatter, då de oftast inte leder till någonting. Möjligtvis kan det brinna till lite i slutet, men här pratade man om det analoga, kontra det digitala. Vem som driver den digitala utvecklingen. Vad vi behöver för stödstrukturer för att få det att fungera ”på golvet” och då för den enskilde rektorn. Skolinspektionen var på plats. Sen var det även med en väldigt duktig bibliotekarie från Spånga gymnasium, vid namn Per Johansson.

Per Johanssons ingång i området – digitalt skolbibliotek. Kunde han känna igen sig i det som lyftes?

Absolut. Han var helt med på allt det som togs upp. Det var inga problem alls. Han debatterade med de andra ledarna runt skolbiblioteksfrågan.

Du har varit på en del andra seminarier och även sett hur det ser ut runt i årets mässhallar. Om du försöker ge dig på att i korta ordalag – summera mässans ”fackdagar” under torsdag och fredag, då ur ett skolbiblioteksperspektiv. Vad tar du med dig?

Det allra tydligaste är att så mycket som det har varit i år om skolbibliotek, med läsning och allt annat inkluderat… det har det nog aldrig varit tidigare.

Vad beror det på, tror du?

Det är väl den stilla optimism som vi alla kände när skolbiblioteksfrågan skrevs in i skollagen. Det ger nog effekt, så här några år efteråt, skulle jag kunna tänka mig.

Här tar samtalet delvis en annan vänding. Kanske är det något att återkomma till, fast då först lite längre fram, resonerar vi… även om frågorna i sig är minst sagt lockande att suga tag i. Dissekera här och nu – på direkten.

Det vankas nämligen valår. Allt lyfts då ytterligare några snäpp. Frågor kastas redan nu ut och det hej vilt.

– Hur påverkas Mässan inför ett intilliggande val – och då framför allt ur ett skolbiblioteksperspektiv?

– Om ett regeringsskifte tar vid, vem kommer vi då att få se som ny utbildningsminister?

– ”Baylan”?

– Om så, är han redo?

– Kommer ett regeringsskifte innebära att Skolverket får ett slutgiltigt uppdrag kring skolbibliotek?

Fortsatt diskussion, kanske till och med ett nytt inlägg med Adam Nilsson? Inte alls omöjligt. Mässan hur som helst – den är slut. Vi säger tack och hej för i år.

 

 

image

 

Stefan Pålsson, rikskänd skribent, besöker Bok- och Bibliotek på uppdrag för Skolverket. Här på plats i Skolbibliotek Västs monter i C-hallen.

Ännu en bokmässa för dig Stefan. Du har varit med länge. Vilken i ordningen är årets mässa?

Yrkesmässigt är det väl den fjärde, tror jag. Men jag började gå på Bokmässan redan på 80-talet.

Du har skärpt dig lite sen 80-talet, menar du?

Haha, ja precis. Det är mer ordning nu.

Med fokus på skolbibliotek, är det något speciellt som intresserar i år?

Det är väl två saker egentligen. Det ena är skolbibliotekets roll rent generellt, sen är det ett seminarium som handlar mer om hur man ska kunna locka till läsning. Det är mer av en traditionell syn på skolbibliotek, med läsning och så. Sen finns det i år även ett seminarium om det ”digitala skolbiblioteket”. Ett seminarium med namnet ”Skolbiblioteket i förändrade landskap”, det är också mer om det digitala skolbiblioteket kan man säga.

Då kan vi passa på att nämna att just det sistnämnda seminariet faktiskt följs upp med en heldagskonferens i Göteborg nästa vecka, där bland annat Louise Limberg gästar. Då är du med?

Ja, det är jag. Alltså, Skolinspektionen kom med en rapport i veckan, där de lyfter fram just det här. Samhällskunskap är ett väldigt viktigt ämne i skolan, det för att förstå hur samhället fungerar. Det visar sig att eleverna har oerhört svårt med de analytiska funktionerna. De förmågor som man behöver kunna – för att förstå hur samhället fungerar. Hur demokrati fungerar, hur man kan göra sin röst hörd och så vidare. Här kommer även biblioteket in, med det traditionella – att kunna bemöta kritik, bedöma på ett riktigt sätt… alltså det är jätteviktigt det här som seminarierna och konferensen tar upp.

Du bevakar ett antal seminarier under Bokmässan för Skolverkets räkning. Är det något annat som du kommer att pricka in, förutom det som nu nämnts?

Ja, det är även ett seminarium om det digitala skolbiblioteket, som Nationella Skolbiblioteksgruppen arrangerar tillsammans med Svensk Biblioteksförening. Det kommer upp lite olika perspektiv under det seminariet.

Har du någon egen kommentar att bjuda på omkring det ”digitala skolbiblioteket” – Är det något vi kan tänkas få se ”kliva in på arenan” framgent, tror du?

Det får vi väl hoppas, haha. Det går lite trögt kan jag tycka, men det är väl mycket en kostnadsfråga också.

Något speciellt du ser i definitionen av just det ”digitala”?

Det är bortom boksamlingar, skulle jag vilja säga. Det handlar inte bara om läsning och material, även om det är viktiga delar av allt sammantaget. Det handlar ju om att kunna hantera det som är digitalt. Inte först och främst om ett visst system eller att låna ut digitalt material, utan det handlar om allt annat som är digitalt. Allt måste man kunna i ett digitalt skolbibliotek, inte det ena eller det andra, utan bägge delarna. Allt har sin roll att spela.

Avslutningsvis…

Under torsdag eftermiddag delar Skolbibliotek Väst ut årets Malin Koldenius-stipendie. En av de frågor som är med berör de delar vi nu ”kan hantera” – informationssökning, upphovsrätt, källkritik, sociala medier med mera. Pristagaren i fråga har nyligen skrivit en uppsats på Göteborgs Universitet om ”media-kunnighet”.  Den fråga hon får, går nu här även till dig:

Vad ser du komma härnäst – bortom allt det vi redan känner till?

Det här med media-kunnighet är ett väldigt flexibelt begrepp. Alltså, media möter vi hela tiden, så man blir aldrig färdig med det. Man måst hänga med i den utveckling som sker och lära sig hantera det. Vi ser hur det hela tiden kommer nya saker och nya sätt att uttrycka sig på.

Och vad är det ”nya” som vi måste lägga till, enligt dig?

Det handlar väldigt mycket om den kommunikativa biten. Till exempel Twitter, där det är betydligt mer dialog mellan två eller flera personer. Det blir en helt annan typ av samtal. Det tänker jag en hel del omkring, då det kan vara svårt att hantera den typen av samtal och bemöta det kritiskt. Att kunna hitta någon typ av ”röd tråd” och kunna förhålla sig till det, något som nu är väldigt svårt. Jag hamnade själv i en typ av konstig diskussion igår, men lyckades till slut krångla mig ur det. Alltså, nu börjar politiker och liknande blanda sig i diskussioner på Twitter, så… jag försöker hålla mig undan. Nej, det är fortfarande väldigt svårt att hantera det här. Jag kan visa dig om du vill?

 

Här bryts intervjun, då Stefan Pålsson tar fram sin I-phone och börjar gå igenom både tweets och re-tweets, något som ska visa sig dra iväg rejält tidsmässigt. Lustfyllda samtal tar snabbt över och både kaffe-paus och lunch betas av. Till slut vävs mer eller mindre allt samman, till exempel: lärande, politik, Göteborgs nya vägskatt, Jan Jörnmarks forskning, Berlin, arbetslöshetsåtgärder… ja, ni fattar. Att hålla sig till endast ”fem frågor” med Stefan Pålsson är inte lätt – men varje nytt möte är alltid lika fascinerande. Så även den här gången.

 

Missa inte Stefan Pålssons artiklar – på Skolverkets hemsida och ”Omvärldsbloggen”.

 

 

pressmeddelande_skolbibliotekets roller

 

Boken som släpps idag och som ligger till grund för den heldagskonferens som arrangeras i Göteborg 2 oktober.

För information om anmälan: http://skolbibliotekvast.blogspot.com/
/Skolbibliotek Väst, medarrangör.

 

image

Som en given punkt under Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg – Malin Koldenius-stipendiet. I år delas priset ut på Kultur i Västs nya scen Biblioteks & Berättarscenen, belägen i E-hallen. Utökad scentid bjuder på, förutom utdelning av årets pris – en minnesstund av Malin Koldenius, som så hastigt lämnat oss alla i sorg och saknad. Varmt välkoma!

image

Ett steg i användandet av 1-1, det på en av de skolor jag är skolbibliotekarie för, handlar om hur skolans Mac-books kan uttnyttjas under hela skoldagen.

Att ta in digitala verktyg i den traditionella skolans fritidsverksamhet, för årskurs 3-4, är ett sätt att nå skolans prioriterade lärandemål. Att vidare viga verksamhetstid, som vanligtvis når spel och lek, mot användandet av digitala verktyg – med digitala spel och lekytor, är ett sätt att förena det nya med det gamla, inte minst pedagogiskt.

Spelportaler, musikquiz, Mindcraft i ”multiplayer-mode”, liksom klipp och serier på You-tube, tar det digitala användandet rakt in skolans verksamhet.

Problemlösningar, samarbete, turtagning, tekniskt ”knowhow”, digital medvetenhet, ledarskap… vinstlistan kan i princip göras hur lång som helst.

Att vidare möta eleverna på deras planhalva, att anamma elevers delaktighet i användande och inflytande, vilket läroplanen så hårt strider för, men som många skolledare och pedagoger i vår tid upplever krångligt och svåruppnåeligt -allt följer med och det på ett högst naturligt sätt.

Ross Todds stora vision ”From a information central to an intellectual agency” liksom Roger Säljös och John Hatties tankar om alternativa läromiljöer för en ökad kvalité i lärandet… Alltså, det är bara att håva in effekterna av de stora männens vackra teorier.

Skolledare, pedagoger, barn och även föräldrar (när väl upplägg och innehåll upplevs vara av godo) anammar och hänger med.

Kul är det också!

Något att ta med i tankarna inför planering och uppstart av kommande läsår kanske?

Lycka till och trevlig helg!

 

Välkommen till Skolbibliotek Västs årsmöte 2013.

I år tar årsmötet vid i Kultur i Västs lokal Carlous Rex  http://www.kulturivast.se/kontakt , Rosenlundsgatan
4, Göteborg (centralt beläget, nära Feskekörka) Torsdag 18 april kl. 18.00-20.00

Kvällens värd från Kultur i Väst är Elisabeth Eriksson.

Mötet kommer att vigas åt genomgång av föreningens
verksamhetsberättelse, samt val av ny styrelse.

Att notera: En programpunkt erbjuds under kvällen (se programbeskrivning).

Under årsmötesförhandlingarna bjuder föreningen naturligtvis på något att äta och
dricka.

Medlem i SBV går in gratis. Icke medlem betalar 200:- och blir samtidigt medlem i föreningen. Medlemskap gäller mellan årsmöten. (Det går även bra att lösa medlemskap direkt i dörren under årsmötesdagen.)

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till: fredrik.ernerot@vastra.goteborg.se

Programpunkt under kvällen:

Erik Boström, Fil.Dr. och styrelseledamot i Skolbibliotek Väst, bjuder mötet på en exklusiv föreläsning om ”Koherens som praktisk förståelse”.

Syftet är att utifrån två samtalsexempel prata om förståelse av syfte och uppnående av koherens som praktisk förståelse.

Litteraturutredningen och klassrumsforskning visar att barn och unga behöver stöd ”för att läsa mellan raderna”, men hur uppnår man den förmågan i praktiken? Mycket talar för att den slags feedback och möjligheter till samtal som elever erbjuds är avgörande för hur de utvecklar förmåga att förstå, ta andras perspektiv och relatera till komplexa sammanhang. Utifrån ett sådant dialogt perspektiv på vad ”tänkande” är kommer Erik Boström att diskutera två samtalsexempel där elever och lärare diskuterar vad syfte är och hur det kan leda till att eleverna till slut själva kan beskriva sitt arbete i ett sammanhang.

OBS! Medlemmar som vill att en viss fråga tas upp till
beslut skall skriftligen anmäla den till styrelsen.Väl mött! Skolbibliotek Västs styrelse

image

Övning i publikation av bild, med blogggruppen på Kannebäckskolan. Datorspels-novellen ska snart upp på Lanternans bokblogg. Ett foto är taget. Foto: Fredrik Ernerot

%d bloggare gillar detta: