Hoppa över navigation

Monthly Archives: maj 2013

image

Ett steg i användandet av 1-1, det på en av de skolor jag är skolbibliotekarie för, handlar om hur skolans Mac-books kan uttnyttjas under hela skoldagen.

Att ta in digitala verktyg i den traditionella skolans fritidsverksamhet, för årskurs 3-4, är ett sätt att nå skolans prioriterade lärandemål. Att vidare viga verksamhetstid, som vanligtvis når spel och lek, mot användandet av digitala verktyg – med digitala spel och lekytor, är ett sätt att förena det nya med det gamla, inte minst pedagogiskt.

Spelportaler, musikquiz, Mindcraft i ”multiplayer-mode”, liksom klipp och serier på You-tube, tar det digitala användandet rakt in skolans verksamhet.

Problemlösningar, samarbete, turtagning, tekniskt ”knowhow”, digital medvetenhet, ledarskap… vinstlistan kan i princip göras hur lång som helst.

Att vidare möta eleverna på deras planhalva, att anamma elevers delaktighet i användande och inflytande, vilket läroplanen så hårt strider för, men som många skolledare och pedagoger i vår tid upplever krångligt och svåruppnåeligt -allt följer med och det på ett högst naturligt sätt.

Ross Todds stora vision ”From a information central to an intellectual agency” liksom Roger Säljös och John Hatties tankar om alternativa läromiljöer för en ökad kvalité i lärandet… Alltså, det är bara att håva in effekterna av de stora männens vackra teorier.

Skolledare, pedagoger, barn och även föräldrar (när väl upplägg och innehåll upplevs vara av godo) anammar och hänger med.

Kul är det också!

Något att ta med i tankarna inför planering och uppstart av kommande läsår kanske?

Lycka till och trevlig helg!

 

%d bloggare gillar detta: