Hoppa över navigation

Monthly Archives: februari 2013

image

Årets första möte för Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG) tar vid i Stockholm idag. På agendan märks bland annat och framför allt – Litteraturutredningen, Läsandets kultur SOU 2012:65. Det är dags för NSG att, som en av många instanser på området, lämna sitt remissvar på utredningen. Sista datum för inlämning är satt till 1 mars. Litteraturutredningen är en gigantisk, närmast tusensidig, samling fylld av information/material. Den berör mängder av områden kopplade till: läsning, litteratur och kultur. NSG har inte för avsikt att svara på hela utredningen, utan prioriterar endast det mest angelägna, sett ur NSGs perspektiv – först och främst det material som är framtaget om skolbibliotek. Det ska nämnas att enbart skolbiblioteksrelaterat material uppgår till 15 A-4 sidor. En textmängd framtagen under en längre tid, baserad på bland annat befintlig forskning, liksom ett flertal möten med skolbiblioteksfolk i landet. Under förmiddagen har inhämtning av information på Twitter tagit vid. Frågan som ställts är – Vad omkring skolbibliotek är viktigt att lägga vikt vid, tycker du? Lämna gãrna ditt svar du också. Här och nu! Allt beaktas. Dags att läsa in sig inför dagens möte… Fortsättning följer folks.

%d bloggare gillar detta: