Hoppa över navigation

Monthly Archives: mars 2012

 

 

En nu för tiden ofta återkommande fråga, som jag och andra skolbiblioteksansvariga får, då Skolinspektionen just nu granskar skolor (skolbibliotek) i Göteborg är:

Vad händer efter att inspektionen är genomförd?

Här följer Skolinspektionens egna svar, där det också ges en fingervisning om var specifik information om önskad skola finns att hitta:

”Skolinspektionen bedömer om skolan arbetar enligt nationella regelverk. Skolinspektionen fattar beslut som blir en offentlig handling och som går att nå via Skolinspektionens webbplats. Beslutet innehåller förelägganden om de eventuella brister som finns i skolan och som de ansvariga för skolan måste rätta till. Elever och vårdnadshavare kommer att informeras om beslutet i ett brev som förmedlas av skolans rektor.”

 

Fråga gärna om specifika saker som gäller skolbibliotek. Ta också en titt på Skolinspektionens framtagna promemoria om Skolbibliotek (finns på Skolinspektionens hemsida: www.skolinspektionen.se ).

 

 

 

Att få starta upp en helt ny serie om digitalt lärande, för en helt ny grupp av unga elever. Det är alltid lika magiskt. Att i all enkelhet, bjuda på några sporadiska besök ute i den digitala etern. Att börja så, inget mer. Att sen låta programmet Google Body få inspirera och problematisera. Ge eleverna en bild av vad digitalt lärande kan bidra med 2012. Därefter, att ta avstamp ur elevernas verklighet, se hur dörr efter dörr till den digitala världen slängs upp. På vid gavel, eller bara genom att vi tillsammans kikar bakom en dörr, lite försiktigt, inte mer än så. 

Lärande i sin ytterst form. Den typ av lärande som gör att jag slutligen vaknar till liv, en morgon då dimma och fuktstänk håller skolgård, elever och personal i ett fast grepp. 

Det lärande som bedrivs här och nu – Med sikte på framtiden.

 

 

 

Pressmeddelande

2012-03-08

Forskningsantologi från Litteraturutredningen

Litteraturutredningen har i dag publicerat en forskningsantologi, Läsarnas marknad, marknadens läsare (SOU 2012:10). Antologin är framtagen i samarbete med Nordicom vid Göteborg universitet och innehåller analyser av utvecklingen vad gäller läsning och bokmarknad. I antologin medverkar en rad forskare från olika discipliner, t.ex. statsvetenskap, företagsekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap, litteraturvetenskap, pedagogik, nordiska språk samt biblioteks- och informationsvetenskap.

– De artiklar som samlats i antologin kommer att utgöra ett viktigt underlag för överväganden och förslag i vårt kommande betänkande. En oroande trend som tas upp av flera forskare är att läsningen minskar i stora befolkningsgrupper och att våra unga läser allt sämre, säger utredningens ordförande Tomas Lidman.

Forskningsantologin presenteras i morgon, den 9 mars, vid Mediedagarna i Göteborg, kl. 13.00 i sal K3 på Svenska Mässan. I samband med seminariet finns det möjlighet att ställa frågor till kommitténs ordförande Tomas Lidman och antologins redaktör, professor Ulla Carlsson.

Litteraturutredningen är en kommitté med regeringens uppdrag att analysera litteraturens ställning i dag och identifiera utvecklingstendenser som kan påverka litteraturområdet framöver. Kommittén ska ta fram förslag som leder till ett ökat läsande och ett rikt utbud av kvalitetslitteratur. Kommitténs ordförande är f.d. riksarkivarien och riksbibliotekarien Tomas Lidman. Övriga ledamöter är professorn Martin Ingvar, programledaren och kritikern Johanna Koljonen samt litteraturkritikern Annina Rabe.

Läs forskningsantologin på http://www.regeringen.se/kultur

Kontakt: Tomas Lidman Ordförande Tel. 070-282 57 60

Isak Reichel Sekreterare Tel. 072- 219 15 75

 

 

%d bloggare gillar detta: