Hoppa över navigation

Monthly Archives: september 2011

 

 

Den mängd arrangerade seminarium och programpunkter som erbjuds på Bok- och Biblioteksmässan, går inte längre att överblicka. Det är helt enkelt för mycket – av allting! Frågan är om inte de punkter (som inte är en del av det planerade utbudet, förberett ofta ett år i förväg, ibland till och med mer) som hamnar mitt i, eller i anslutning till själva mässvimlet, ger störst behållning ändå.

Otaliga är de spontana möten och träffar som uppstår på Bokmässan varje år. ”Branschen” är för en gång skull samlad, dessutom under en längre tid. Genom de smidiga lösningar som bland annat ”sociala medier” idag erbjuder oss alla (Facebook, Twitter och Bloggar), blir kalendern, åtminstone för egen del, även i år fullbokad.

Det tillfälle som i år överglänser allt annat på Bokmässan, är mitt nästan tre timmar långa möte med Stefan Pålsson.

 

Efter en snabb överenskommelse via Facebook (nära midnatt till fredag) bestämmer vi tid för träff dagen därpå. Stefan är som alltid på ”Mässan”, men med bokad biljett till hemstaden Malmö senare samma kväll, gäller det att prioritera.

Inga fler seminarier för min del, hojtar Stefan. Nu får det räcka.

Vi hämtar gratis kaffe på mässans Servicecenter, liksom i Svenska Dagbladets monter (Stefan tipsar). Två stolar och ett bord, på andra våningen, placerade i foajén till seminariearenorna K2 och K3. Det är allt som behövs för att höja feststämningen på årets Bokmässa ytterligare några snäpp.

Vad mer kan finnas att önska, den här sista av bransch-dagar under Bokmässan 2011?

Stefan Pålsson och jag har lärt känna varandra väl de senaste åren. Otaliga är de tillfällen där vi behandlat området skolbibliotek. Intervjuer, samtal, artiklar och reportage… allt genomfört av samme man. Stefan Pålsson är mångårig journalist och rikskändis i IT-kretsar och i skolsammanhang. Därav våra många mötestillfällen. Över nätet, via telefon och på just mässor, konferenser och seminarier. Stefan har varit anlitad journalist av Skolverket och skrivit för både Kolla Källan och Omvärldsbloggen under lång tid. Han är därför flitligt läst, ofta efterfrågad och högt respekterad. Han har sen 10 år tillbaka sitt eget företag vid namn Hyperfinder. Han är även en del av Tankesmedjan Ombildning. Stefan har på senare tid även ingått i regeringssammanhang, som expertråd på IT-området. Uppmärksammat var bland annat Stefans deltagande i  IT-minister Anna-Karin Hatts rundabordssamtal. Ett ingående samtal och ett första seriöst försök till en kartläggning av Sverige som IT-nation.

Många är de kaffepauser vi tagit oss igenom. Stefan är en av dem utanför biblioteksbranschen som länge förespråkat värdet av skolbibliotek. Han har hela tiden pekat på vad skolbiblioteksverksamheten i sig och den enskilda skolbibliotekarien verkligen betyder för att nå en ökad måluppfyllelse i skolan. Här finns en första gemensam ingång för oss båda. En beröringspunkt där pedagogik, metodik, didaktik och teknik som verktyg för framtidens lärande, förenas och avhandlas.

Vid närmare eftertanke finns det nog snart inte minsta lilla skrymsle i pedagogikens guldgruva, som vi inte tömt på gyllene skatter. Efter fredagens långkörare (där jag till slut flaggar för uppbrott, då tiden drar sig mot tre timmar av non-stop samtal) finns inget kvar. Men senare i höst, när Skolforum i Stockholm sparkar igång… Då är vi där och gräver, öser och tömmer igen. Garanterat!

Nu ska nämnas att pedagogik endast är ett ämne av många som genomsyrar våra samtal nu för tiden. Filosofi, politik, ekonomi, religion, retorik, historia, musik, litteratur, film, datorspel, logistik, samt all form av hantering organisatoriskt, när det kommer till området skola, hinns oftast också med. Liksom ämnena – Den globala situationen om 20 år. Ska det finnas tillgång till Koranen i skolbiblioteket, eller material om förintelsen? Nitiska vakter vid seminariehallarna på Bokmässan,  myten om Spotify, om det individuella ansvaret för lärande, om Jan Jörnmarks foto-dokumentation av industrialismen fall i västvärlden, om Sven-Eric Liedman – Allt har sin plats!

Sen ska sägas att Stefan Pålsson är riktigt rolig! Kanske en av de roligaste människor jag någonsin träffat. Den ironiska tonen och korta stubinen, som utmärker en sann ”Malmöit” finns där hela tiden. Sarkasmerna haglar. Ståndpunkter finns om allt. ”Att vara normbrytande” är en ständigt återkommande punkt i våra samtal. Konformism är till för att bekämpas, liksom alla typer av totalitära system och ”Stasi-fasoner”. Flera gånger under vårt samtal, slutar folk vid bord omkring oss att prata med varandra. De lyssnar och följer våra utläggningar. Folk tittar till när vi skrattar hejdlöst åt komiska betraktelser. Stefan berör. Hela tiden.

En riktigt rolig händelse, som Stefan ofta återkommer till under våra träffar, är hur han först började ägna sig åt att arbeta på Internet. Hur han redan 1993 sögs in i den digitala värld som var under uppstart i Sverige. När Stefan berättar om sin träff med Arbetsförmedlingen i Malmö året innan är det svårt att sitta still.

Jag hade återvänt till Sverige från ett par år i Danmark och klev in på Arbetsförmedlingen vid Värnhemstorget för att skriva in mig. Snabbt fick jag svaret att det inte fanns några jobb överhuvudtaget. De tyckte att jag skulle gå till Socialen och skriva in mig… Strax därefter fick jag ett tips från en kompis flickvän om att dela ut tidningar, så jag kontaktade Tidningsbärarna och sedan rullade det på…

Stefan fortsätter med att berätta om sin väg in i den digitala världen.

Sommaren 1993 läste jag om World Wide Web i amerikanska UTNE Reader och insåg att det var en väg framåt! Jag lyckades skriva in mig på Kulturarbetsförmedlingen, och där var det faktiskt en man som förstod vad jag pratade om. Året därpå började jag på en nystartad projektledarutbildning som Arbetsförmedlingen anordnade, och via den gled jag under hösten in i utbildningsvärlden. Erfarenheterna av Arbetsförmedlingen är alltså blandade, men det är den första, absurda upplevelsen som dominerar minnet, även om det faktum att det faktiskt är minst lika viktigt för fortsättningen att det fanns en som förstod och trodde på vad jag menade.

Stefan berättar också om hur han gick vidare i sökandet efter en uppkoppling till Internet.

Detta var innan de kommersiella operatörerna kommit igång. Det dröjde till hösten 1994, månader innan först Tele2 och sedan Telia vaknade. Men genom att skriva in mig på universitetet igen och gå med i datorföreningen, lyckades jag lösa problemet. En annan tidningsbärare, som studerade på LTH, fick mig att upptäcka detta.

Det hela tog fart i januari 1994, när jag köpt en IBM pc från mitten av 80-talet för 500 kronor, inklusive ett 2400 bpm-modem. En hacker, som jag kommit i kontakt med under jakten på gamla jazz- och soulskivor på loppis och i begagnatbutiker, hjälpte mig att komma igång i utbyte mot Marva Whitneys klassiska lp ”Live and Lowdown At The Apollo” från 1970. På den här tiden var det så komplicerat att man till och med fick programmera modemet med ATDT-kommandon… Jag kopplade upp mig på en gammal stordator som körde unix och via den fick jag textbaserad tillgång till allt på Nätet. Och för mig, som ovan datoranvändare, fanns det mycket att lära…

 

 

Mycket av våra samtal handlar om vilken syn samhället har på unga människors potentiell, kontra teknik. Skolan är i mångt och mycket en institution som har svårt att bryta invanda mönster. Samhället i övrigt är snabbare och flexiblare. Näringsliv är tvunget på ett annat sätt, att hitta nya vägar och att hänga med i den utveckling som sker, inte minst på det tekniska området. Skolan är inte en del av den förändring som pågår i samhället, även om motsatsen ofta framhävs.

Alltså, det är ofta på väldigt vaga grunder som beslut tas omkring framtid och långsiktighet i skolan. Men det är inget nytt. Så här har det sett ut under lång tid.

Vi talar om den väg som stakats ut för lärarna de senaste åren (även om mycket i skollagen är av godo och nya läroplanen Lgr11 nu öppnar för mycket på IT- och skolbiblioteksområdet), där man i stor utsträckning blickar bakåt istället för framåt.

Här i Sverige så går vi i mångt och mycket tillbaka närmare 50 år i utvecklingen. Lärarlegitimationen och studentexamen är två exempel, som nu är på mångas läppar. Norge, Danmark och USA är exempel på länder där man istället utgår från dagens förutsättningar och behov och öppnar upp för resten av samhället. Det borde vi även göra i Sverige.

Själv tänker jag här på Dr. Ross Todds (Rutgers University, New Yersey, USA) ord om vad skolan kan tänkas hamna, när elever upptäcker att de lättare hittar vad de behöver på andra ställen än i skolan. Här kan tyckas att Ross provocerar och går hårt åt lärare. Men det är inte syftet. Det finns redan dokumenterat, att det i USA blir fler och fler elever som lämnar skolan i förtid, för att istället börja jobba för företag direkt. De erbjuds internutbildning, får förverkliga sina idéer och får arbeta kreativt utifrån den särskilda kompetens de besitter. Även i Sverige börjar nu yngre elever jobba som bland annat speltestare för olika företag, samtidigt som de går i skola.

Vi måste gå ifrån det invanda och förväntade i lärandesituationer. Det är idag ofta helt meningslöst att i förväg bestämma vad eleverna ska ha tillgång till i skolan. Utvecklingen, inte minst på IT-området går så oerhört snabbt, så skolan har inte chans att hänga med om de inte ställer elevens behov i centrum. Sen måste man ju göra något själv också. Det gäller ju alla. Lärare och bibliotekarier och andra kan inte bara gå och vänta på att saker ska göras. Det fungerar inte så.

Just här hamnar ofta våra samtal. Jag och skolbibliotekariesamordnare Cecilia BengtssonEkerö, har under vår föreläsning om framtidens skolbibliotek ”Från Deje till Shanghai – Att gå från bokutlån till pedagogisk verksamhet” (som Stefan också skrivit om för Skolverkets räkning) lyft fram just det ”individuella ansvaret” som en punkt att ta fasta på – Om det ska ske någon utveckling med verksamheten i skolbiblioteket.

Här blir Stefans ingång i Internet-världen, liksom min egen motsvarighet i skolbiblioteks-världen, ett bevis för att det inte räcker med lagar och regler för att det ska ske progression på ett område. Det måste finnas en vilja! Det måste finnas lust och målmedvetenhet, kryddat med en stor dos envishet, bakom varje drivande person som ger sig in i utbildningssektorn, om nu fokus ställs på utveckling vill säga.

Mitt uppdrag som projektledare för skolbiblioteksutveckling i Västra Göteborg bygger mycket på att det går – om man bara vill. Rektorer vill ofta få saker fixade, men med den ökade arbetsbörda som tillkommit i och med lanseringen av den nya Skollagen, den nya läroplanen, samt ett ökat ansvar och självbestämmande – vill det till att den som är biblioteksansvarig på varje enskild skola jobbar hårt och målmedvetet, för att skolan ska kunna få ut något av vad lagtexten ”varje skola ska tillgång till skolbibliotek” står för i praktiken. Stefan förtydligar.

Här kan det bli riktigt bra om bara bibliotekarier och lärare möts. De behöver varandra i arbetet, det måste man fatta. Pauli Gymnasium i Malmö (som av Nationella Skolbiblioteksgruppen fick priset som Årets skolbibliotek 2010) är ett bra exempel på en skola som nått riktigt långt tack vare genomarbetade och ständigt uppdaterade strategier.

Just vad som skulle hända om skolan spelar ut sin roll, om den inte hinner ställa om mot den globala verklighetens krav, i form av aktiv omvärldsbevakning, kommunikation, förmåga att vara kritisk till den information som passerar… det intresserar oss extra mycket. Stefan tar den här gången hela frågan till sin spets. Jag hänger på bäst jag kan.

Vi har ingen aning om vad som händer framöver. Kanske något nytt kommer fram, som när bondesamhället övergick i industrisamhället, som sen bleknade bort. Det är helt enkelt omöjligt att säga vart den pågående utvecklingen leder.

Själv använder jag mig här av den laddade termen ”Alla imperier faller” som referens. Det knakar i fogarna för USA. Europa upplever stora förändringar och förskjutningar, både socialt och ekonomiskt… Bara att en stor del av norra Afrikas etablerade diktaturer krossats (där inte minst sociala medier som Facebook och Twitter spelat stor roll i de folkliga uppror som genomförts) och det under bara ett halvårs tid. Det ger en bild av hur sköra traditionella samhällsskick är idag.

Antingen är vi med i det som händer, när det kommer till elevernas verklighet, eller så är vi förlorade för all framtid. Hur vill vi ha det? Ross Todds ord igen.

Att under stort allvar kunna behandla domedags-scenarion som ovan och samtidigt skratta högljutt om hur dumma nitiska vakter på Bokmässan kan bete sig – Det är vad jag gillar med Stefan Pålsson. Det är högt i tak. Allt ryms, inget är för stort eller för smått för att uppmärksammas.

Fan, det är ju ingen logik alls. Förra året fick jag inte komma in på ett seminarium, då det var fullt, vilket i sig är dealen, då vi med presskort får komma in ”i mån av plats”. Men när det är halvfullt och man knappt får komma in ändå, bara för att en vakt agerar paragrafryttare… Godtyckliga bedömningar gör det hela väldigt konstigt.

 

 

Stefan äger även en ytterst personlig syn på Spotify. Han tycker inte det stämmer att allt material är tillgängligt, vilket i och för sig inte är någon radikal åsikt i sig.

Nej, det är hur han återger sin syn på saken som är det intressanta.

Det här med att allting finns att få tag i på Spotify. Det är bara skitsnack. Jaja, om man lyssnar på det som ligger i mittfåran och som låter likadant, då finns det ju en del. Men så fort man tar några kliv utåt, exempelvis mot äldre och mer svåråtkomliga domäner, bland annat inom jazzen, då är det helt tomt. Rättigheterna ägs ofta av de stora bolagen, men de gör inte musiken tillgänglig. Och detsamma gäller inom filmens värld.

Det finns egentligen inget slut på den här texten. Hela världen hamnar under lupp när Stefan Pålsson är inblandad. Härligt (även om det ibland kan innebära att oanade baksidor tar form).

När vi lämnar vår plats och en gång för alla gör slut på vårt samtal (åtminstone för den här gången), så är det med ett snabbt handslag och ett kort skratt som vi lämnar varandra och går åt varsitt håll. Först då slår det mig att parkeringstiden för min bil gått ut för två timmar sen. Parkerad på taket till varuhuset Focus är den dessutom. Fort upp till plan 4 ser jag min bil… med en gul liten reklamlapp fastsatt under den ena vindrutetorkaren. Gul reklamlapp i Göteborg betyder bara en enda sak. Parkeringsbot!

400 kronor i böter. För ett samtal med Stefan Pålsson.

Om jag blev arg? Inte alls.

Jag tog bara loss boten och stoppade den i plånboken. Fyrahundra spänn för att träffa Stefan Pålsson under tre timmar. Vad är det i jämförelse med 500 kronor för ett litet sketet bokmässe-seminarium på 45 minuter?

Just det. Ingenting!

 

Missa inte Stefan Pålssons senaste inlägg (110929) på Omvärldsbloggen, Skolverket. Att förädla information till kunskap och bildning

 

 

Annonser

Biblioteksscenen i E-hallen, Bokmässan 2011

 

Artikel på Göteborgs Intranät publicerad 110923:

http://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/goteborg.se/Intranat/N137/Nyheter/N137_I_Biblioteksmassan?pageDesign=mallar/intra_nyhet_lightbox

 

 

 

 

 

Framsidan har träffat stipendiaten 2011:

 
 
 
 

Skolbiblioteksutveckling - Skolutveckling, BTJ 2011

Skolbiblioteksutveckling – Skolutveckling, BTJ 2011

 

Bra skolbibliotek kan leda till en bättre skola! Skolbibliotekens stora betydelse inte bara för elevernas läsutveckling och läsintresse utan också för deras lärande och förmåga att omvandla information till fördjupad kunskap är väl dokumenterad.

Denna bok ger inspiration och nya infallsvinklar på skolbiblioteksarbetet och visar på möjligheter till utveckling och förnyelse. Den är användbar för såväl lärare och bibliotekarier som skolledare och skolpolitiker som vill argumentera för skolbiblioteksutveckling och därmed skolutveckling.

 

Boken lyfter bland annat fram det skolbiblioteksutvecklingsprojekt för Västra Göteborg, som jag är projektledare för. Under Bokmässan presenteras projektet närmare. Välkommen!

 

Unikt i sitt slag! Ett skolbiblioteks-utvecklingsprojekt i Västra Göteborg

Torsdag 22 sep kl. 11:15 – 11:25

En presentation av projektet som har sin utgångspunkt i Maud Hells nya bok skolutveckling-skolbiblioteksutveckling.

Medverkande: Fredrik Ernerot
Plats: Svensk Biblioteksförenings scen, E-hallen
Arrangör: Skolbibliotek i Väst, Svensk Biblioteksförening
Typ: Scenprogram
Kod: Sc02054
Språk: svenska

Ingår i entrébiljetten.

http://www.bok-bibliotek.se/sv/program/program-2011/?eventid=6996

 

 

 

Bok & Bibliotek 2011
22-25 september, 2011
Svenska Mässan, Göteborg
Under årets Bokmässa kommer Skolbibliotek Väst att finnas närvarande på följande sätt:
Skolbibliotek Väst flyttar in i Nypon Förlags monter i C-Hallen
Nypon förlag finns på samma plats som förra året, alltså i C-hallen, mitt emot Specialpedagogiska skolmyndigheten. Monternumret är C05:12. http://www.nyponforlag.se/

Kom gärna förbi  – Få information och samtala med oss om ALLT som händer omkring skolbibliotek 2011!

 

Skolbibliotek Väst medverkar på Biblioteksscenen i E-hallen

Torsdag 22 sep kl. 11:15 – 11:25
Unikt i slag! Ett skolbiblioteksutvecklingsprojekt i västra Göteborg
En presentation av projektet som har sin utgångspunkt i Maud Hells nya bok skolutveckling-skolbiblioteksutveckling.
Medverkande: Fredrik Ernerot
Plats: Svensk Biblioteksförenings scen, E-hallen
Arrangör: Skolbibliotek i Väst, Svensk Biblioteksförening
Typ: Scenprogram
Kod: Sc02054
Ingår i entrébiljetten.

Torsdag 22 sep kl. 11:30 – 11:30
Prisutdelning. Malin Koldenius-stipendiet
Sveriges skolbiblioteksföreningar delar ut Malin Koldenius-stipendiet
Medverkande:Johanna Petterson, Adam Nilsson, samt stipendiat
Plats:Svensk Biblioteksförenings scen, E-hallen
Arrangör:Skolbibliotek i Väst

 

Skolbibliotek Väst närvarar digitalt!

Genom att besöka nya SBV-Blogg kan du ta del av information och inlägg om allt möjligt skolbiblioteksrelaterat som händer på årets Bokmässa.

Tipsa, skicka in gäst-inlägg, kommentera – Var aktiv på: http://skolbibliotekvast.blogspot.com/

 

Vi ses!

/Fredrik Ernerot, Ordförande, Skolbibliotek Väst

Skolbibliotek Väst och Skolbibliotekscentralen i Göteborg presenterar härmed ett ”andra tillfälle” av årets stora event om läsfrämjande, då det första slutsålda tillfället i augusti blev en succé!

 

När: Onsdag 12e oktober, 12.30-16.30

Var: Göteborg. Information om plats meddelas
senare.

Föreläsare:

Huvudföreläsare är den engelska författaren Aidan Chambers.

Aidan Chambers har, förutom uppskattade ungdomsromaner, skrivit
centrala verk omkring läsning i allmänhet och skolelevers läsning i synnerhet.
Aidan Chambers metoder omkring boksamtal har gjort honom
världsberömd!

Katarina Kuick är författare, översättare och ”allmän
barnboksarbetare”. Hon har stor erfarenhet av att hålla boksamtal, både på
bibliotek och i klassrum. Katarina kommer under dagen att visa hur ett boksamtal
kan gå till, både i teori och praktik.

Innehåll:

* Vad kan vi som vuxna göra för att hjälpa våra elever att utvecklas
som läsare?

* Vad säger den senaste hjärnforskningen?

* Läsandet cirkel – en modell som hjälper oss att hjälpa.

* Boksamtalet som pedagogiskt verktyg.

Obs! Delar av föreläsningen hålls på engelska.

Pris och anmälan:
500 :-, inklusive fika och medlemskap i skolbiblioteksföreningen
Skolbibliotek Väst (gäller hela 2011, värde 100:-)
www.skolbibliotek.se/vast
Anmälan skickas till: preconf@skolbibliotek.se
Begränsat antal platser = Först till kvarn!
Notera att anmälan är bindande.

%d bloggare gillar detta: