Hoppa över navigation

Monthly Archives: maj 2011

Skolbibliotek Väst och Skolbibliotekscentralen i Göteborg presenterar härmed årets stora event om läsfrämjande!


När: Fredag 19e augusti, 12.30-16.30


Var: Burgårdens Utbildningscentrum i centrala Göteborg (mitt emot spårvagnshållplats Scandinavium, granne med Svenska Mässan)


Föreläsare:

Huvudföreläsare är den engelska författaren Aidan Chambers.

Aidan Chambers har, förutom uppskattade ungdomsromaner, skrivit centrala verk omkring läsning i allmänhet och skolelevers läsning i synnerhet. Aidan Chambers metoder omkring boksamtal har gjort honom världsberömd!

Katarina Kuick är författare, översättare och ”allmän barnboksarbetare”. Hon har stor erfarenhet av att hålla boksamtal, både på bibliotek och i klassrum. Katarina kommer under dagen att visa hur ett boksamtal kan gå till, både i teori och praktik.


Innehåll:

* Vad kan vi som vuxna göra för att hjälpa våra elever att utvecklas som läsare?

* Vad säger den senaste hjärnforskningen?

* Läsandet cirkel – en modell som hjälper oss att hjälpa.

* Boksamtalet som pedagogiskt verktyg.


Obs! Delar av föreläsningen hålls på engelska.


Pris och anmälan:

500 :-, inklusive fika och medlemskap i skolbiblioteksföreningen Skolbibliotek Väst (gäller hela 2011, värde 100:-) www.skolbibliotek.se/vast

Anmälan skickas till: preconf@skolbibliotek.se

Begränsat antal platser = Först till kvarn!

Notera att anmälan är bindande.

… gött var det!

Skolbibliotekets betydelse för barns lärande

Tidigare, härinne, påannonserad konferens gick idag av stapeln i Göteborg:

https://ordfsbv.wordpress.com/2011/02/24/skolbibliotekets-betydelse-for-barns-larande/

Lars Rejdnell, barn och ungdomsschef i Linköpings kommun och mannen bakom ”Växjö-modellen”, mötte tillsammans med Catrin Eriksson, skolbibliotekschef i Linköping, samt för dagen en medtagen rektor som är starkt involverad i kommunens skolutvecklingsarbete, en skara på närmare 100 skolbiblioteksintresserade personer.

Platsen var Burgårdens utbildningscentrum i Göteborg. Arrangör var Göteborgsregionens utbildningscenter (GR), med skolbibliotekskonsulent Adam Nilsson vid spakarna.

Själv representerade jag för dagen Skolverkets referensgrupp för skolbibliotek.

Här följer ett tidigare, under dagen, publicerat Twitter-flöde från konferensen, med tillhörande Länk/litt-lista, relaterad till konferensens innehåll.

Hör gärna av er med frågor, eller varför inte lämna en kommentar i ”kommentarsboxen” nedanför. Låt diskussionen fortsätta!

110503 Göteborg. Twitterflöde från konferensen om skolbiblioteksutveckling


 • GRs konferens om skolbiblioteksutveckling har precis sparkats igång i Göteborg. Lokalen är full. Linköpingsgänget, med Lars Rejdnell har startat.
 • Lars Rejdnell är personen bakom satsningen på skolbibliotek i Växjö kommun.Numera, verksam som barn och ungdomschef i Linköping kommun.
 • Lgr 11, bibliotekslag och Skollag 2011 berörs. Jag och Lars har redan berört begreppet ”likvärdighet”. Ett mål att sträva emot fr.o.m. NU!
 • Jag får i näven en USB-sticka med Linköpings kommuns logga på. Här har du vår idé om skolbiblioteksutveckling, säger Lars. I Like!!!
 • Skolbibliotekarier och lärare ska samarbeta mot gemensamma mål. Har ni hört det förr? Här står det inskrivet i Linköpings biblioteksplan.
 • Lars beskriver vikten av en samordnare för skolbiblioteken i kommunen. En fristad för bibliotekarierna. En hemvist. YES!!!
 • Lars lyfter fram ett nytt (2011) dok. från Mansfield University, USA, som visar resultat på att en satsning, lik Linköping, lönar sig.
 • Maud Hells nya bok om skolbiblioteksutveckling används, nämns och finns redan med på dagens konferens i Göteborg. Snabba ryck, minst sagt (boken kom ut i förra veckan).
 • En dragning av de kommuner som tagit ett helhetsgrepp omkring skolbiblioteken o satsat tar vid. Oj, vad få det är…fortfarande!
 • Linköping kommun har valt en annan väg än då satsningen genomfördes i Växjö. Skolbibliotekspersonal splittras inte upp mellan flera skolor. Klokt!
 • Louise Limberg, Monica Nilsson o Maud Hell, Mary Ingemansson m.fl används frekvent som ref. i Linköping. Forskningen med väger tungt som argument/resultatförstärkare.
 • Skolbibliotekarierna i Linköping skickas på fortbildning på Högskolan i Kristianstad. BHS har under läsåret erbjudit motsvarande kurs.
 • Snart är det dags att dra Skolverkets o Skolinspektionens roll för skolbibliotek, i och med att den nya Skollagen träder i kraft.
 • Yes, min roll på konferensen är som repr. från Skolverkets referensgrupp för skolbibliotek.
 • Läsplattor som en del av materialutbudet från skolbiblioteken. Linköping introducerar just nu plattor. Lars Rejdnell menar att förskolorna är i fokus. Genomslaget är kraftigt!
 • Den praktiska delen av arbetet med skolbiblioteken i Linköpings kommun beskrivs just nu på konferensen om skolbiblioteksutveckling i Göteborg.
 • Nu ref. Linköpingsgänget till Cecilia Bengtsson, Ekerö kommun, om hur hon definierar vad verksamheten ska innehålla. ”De två benen” är primära! Läsfrämjande & informationssökning.
 • Nu presenterar jag vad Skolverket och Skolinspektionen ägnar sig åt. Processarbete omkring definition och förberedande inför att Skollagen träder i kraft juli 2011 dominerar.
 • Maud Hells nya bok ”Skolbiblioteksutveckling – Skolutveckling” presenteras NU! Skolbibliotekschefen i Linköping tycker att det är en ”kaxig” titel på boken.
 • Konferensen i Göteborg är slut. På minuten. Mauds bok överlämnas av ansvarig för BTJ Förlag, skratt och skrän följer. Precis som det ska vara. Over and out från Göteborg!

Länkar som relaterar till konferensen:

En del av den litteratur som nämns under konferensen:

 • Limberg, Louise (2002). Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt, Skolverket.
 • Hell, Maud (2008). Att utveckla skolbiblioteket, BTJ Förlag.
 • Hell, Maud (2011). Skolbiblioteksutveckling – Skolutveckling, BTJ Förlag.
 • Nilsson, Monica (2007). Informationsfärdighet i praktiken, BTJ Förlag.
%d bloggare gillar detta: