Hoppa över navigation

Det är fortfarande frågan!


Jag undrar om inte tidpunkten för inträdet av den nya Skollagen (juli 2011) tenderar att bli mer av symbolisk art, än rent verklighetsbaserad.

Madeleine Hjort, ordförande i Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG) pekar på en väldigt central punkt, när hon intervjuas av Sveriges skolbiblioteksföreningar på portalen www.skolbibliotek.se

Hon säger att hon inte kan förstå hur en text i en lag på samma gång genererar exakt noll kronor för uppdraget. I det här fallet gäller det att:
Alla skolor i Sverige ska ha tillgång till skolbibliotek.

Jag tycker det är väldigt passande att någon lyfter just det perspektivet på en fråga, som faktiskt inte ens ägs av någon part i det här landet. Inte än åtminstone!

För mig är ägandefrågan än mer primär, inte minst med tanke på den förändringstid som väntar alla oss som på olika sätt redan nu viger våra liv åt skolbiblioteksverksamhet och lärande.

Hur kommer det sig att INGEN i det här landet äger skolbiblioteksfrågan?

Är det verkligen det kommunala självstyret som gör sig påmint, då skolverksamhet idag ändå ytterst är en kommunal angelägenhet?

Ja, kanske det är så enkelt.

Det skulle kanske ge svar på Madeleines undran och förklara – Varför medel inte är tillförda uppdraget, som nu finns preciserat i den kommande Skollagen.

Skolan är nämligen ytterst just en kommunal angelägenhet och det är respektive kommuns ansvar att se till att lagar efterföljs.

Åtminstone menar Skolverket det. En myndighet som verkställer beslut på statlig nivå, men som samtidigt saknar möjligheten att bestämma vad som ska göras fullt ut på kommunnivå. Skolverket är i det sammanhanget mer av en rådgivande instans. I högsta grad gäller det rådande tillstånd, omkring skolbibliotekens situation. Skolverket har nämligen inte ännu erhållit något formellt uppdrag från regeringen när det gäller skolbibliotek.

Skolverket äger alltså inte frågan, även om de bevakar frågan.

Besynnerligt? Ja, i högsta grad, kan det kanske tyckas!

Det som ändå är kittlande i sammanhanget är följande faktum:

Att Statens Skolinspektion (ytterligare en statlig myndighet), vilken har till uppgift att granska alla typer av skolor i Sverige, kommer att utgå från lagtexten i den nya Skollagen, vid sina kommande inspektioner av landets skolor. Därmed kommer Statens Skolinspektion hädanefter att kontrollera hur det står till med skolbibliotekssituationen på VARJE skola i hela Sverige. Med start i Göteborg under hösten 2011.

Vad exakt som kommer att bli följden av deras framtida granskningar är ännu inte fastställt. Men att det kommer att betyda förändringar för skolbibliotekets roll i den svenska skolan, den saken är klar!

Så…

Kanske svaret på frågan om vem som äger frågan är:

Statens Skolinspektion.

Åtminstone för en tid framöver.

Tills det en dag blir klart att…

Annonser

8 Comments

 1. Menar du att det är bestämt att skolbiblioteken skall ses över i Göteborg i höst? (har ej läst er biblioteksplan) Centralt har ju inte inspektionen bestämt om skolbiblioteken skall bli föremål för regelbunden tillsyn, eller åtminstone inte om det blir redan i höst (sade ju Kjell, minst du)

 2. För övrigt som svar på din fråga: Kommunerna äger frågan. Skolan är kommunal.

 3. Hej Anette!

  Yes, jag passade på att fråga Kjell lite specifika frågor om Göteborg, när vi tog en kopp kaffe:)

  Han menar att det stämmer att Inspektionen kommer att förhöra sig om läget med skolbiblioteken, redan i höst, då Göteborgs skolor granskas.
  Det kommer att bli en ”lightversion” då allt fortfarande är i sin linda, men samtidigt gäller lagen då, menar Kjell. Om det visar sig att brister finns i hanteringen av ärendet, då följs granskningen upp med ett återbesök. Det sker efter ett år.

 4. Hur finansieras skolbiblioteken idag? Det kanske är så enkelt som att detta ska finansieras via elevpengen. Många skolor (friskolor speciellt) använder resurserna till annat, därför är det bra att lagstadga om att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek och att avsatta resurser ska användas lika oavsett skolform. Vi får väl vänta och se om lagen är tandlös, det kanske blir en puff framåt trots allt! Vi som ser vinsten för elever och lärare med bra skolbibliotek får väl komma på positiva lösningar och bevaka kryphålen i lagen!!

  • Hej Inger! Det här är en knivig fråga, då det ser väldigt olika ut, hur skolbiblioteksverksamhet, av fungerande art ska tilläggas, finansieras runt om i landet, utifrån skolform dessutom. Grund, Gymnasie, Högskole/universitet osv… Vissa kommuner har löst det med en Skolbibliotekscentral, som du vet, eller samkörning med ett folkbibliotek, där personal läggs ut på både skola och bibliotek som följd. Men att det motsvarar vad enskilda skolor, som satsat på en fullt fungerande pedagogisk verksamhet, med adekvat anställd personal i biblioteket… det finns det inga tecken på. Det handlar i de fallen där deras service används, mer om materialförmedling på praktisk nivå.
   De skolor som till exempel fått pris som årets skolbibliotek/årets skolbibliotekarie visar ofta upp antingen en kommun som tagit ett finansiellt/budgetmässigt helhetsgrepp om frågan, eller så har rektor på den enskilda enheten prioriterat verksamhet före annat, många gånger med en omorganisation av befintlig personal som följd. Den modellen är för övrigt vad som ser aktuellt ut för mitt eget projektområde i Västra Göteborg framgent.
   Skolpengen skulle kunna finansiera en viss del av kostnaden för skolbibliotekets verksamhet, men att den helt står för kostnaden tror jag inte på. Det är inte ens säkert att den räcker som täckning för vad personal och inköp kostar under ett läsår. Då får det vara ett stort antal elever på respektive skola, vilket oftast inte alls är fallet. Jag har sett elevpengsnivåer i grundskola på runt 1k/elev, då förstår du själv. Elevpengen ska dessutom räcka till mycket, redan nu.
   Men en kombination av riktat stöd ala Wernersson-pengarna, med krav på en viss procent i insats från den egna skolans rektor.
   En modell med egen finasiering vid uppstart, på respektive skola, av respektive rektor, det är något som jag hört flera rektorer ställa upp på redan nu.

   Det gäller att ge rektorerna i vårt land förutsättningar för att lyckas ro runt det här nya uppdraget. Att mötas på halva vägen är väl ändå rätt fair play, tänker jag?

   Vad säger du och ni andra om saken?

 5. Vad tror ni att Skolinspektionen kommer fram till vid sina inspektioner light när det gäller skolbibliotek? Blir det ett mer positivt resultat än det tidigare lilla inspektionsförsöket initierat av Baylan? Har det hänt mycket ute på skolorna? Låt oss hoppas på några bra saker att bygga vidare på. Kjell ska i alla fall få en present av mig, förhoppningsvis nästa vecka, lite av innehållet i min bok om skolbiblioteksutveckling kan kanske vara nyttig läsning för inspektionen.

  • Jag hoppas att även jag får en liten present om någon vecka Maud. Det är med spänning jag väntar på din nya bok.

 6. Hej igen!
  Eftersom de flesta friskolor har startat utan egna bibliotek så får man ju trots allt se att lagen blir en kraftig markering för dessa.
  Friskolorna har fått alla kostnader i sina resurser men prioriterar bort skolbibliotek.
  Vill man från skolledningens sida ha bra bibliotek så finns det resurser. Det är viktigt att se biblioteken på skolorna som en basresurs och inget som ska finansieras utifrån och bli något utanför rektors ansvar.
  Skolbibliotekscentraler ja, det är dock kommunernas ansvar och en viktig resurs för utveckling av skolbiblioteken. Men i början av 90-talet när köp-sälj infördes i kommunerna var jag ansvarig för SBC i Östersund. Vår kostnad lades in i alla skolors anslag och avtal skrevs med varje skolenhet. Kostnaderna blev synliga. Det är precis samma sak här, pengarna finns på skolan och om dessutom skolbibliotek blir lagstadgat så bör det vara rektors ansvar och en del av basverksamheten.
  Inger R


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: