Hoppa över navigation

Monthly Archives: april 2011

Det är fortfarande frågan!


Jag undrar om inte tidpunkten för inträdet av den nya Skollagen (juli 2011) tenderar att bli mer av symbolisk art, än rent verklighetsbaserad.

Madeleine Hjort, ordförande i Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG) pekar på en väldigt central punkt, när hon intervjuas av Sveriges skolbiblioteksföreningar på portalen www.skolbibliotek.se

Hon säger att hon inte kan förstå hur en text i en lag på samma gång genererar exakt noll kronor för uppdraget. I det här fallet gäller det att:
Alla skolor i Sverige ska ha tillgång till skolbibliotek.

Jag tycker det är väldigt passande att någon lyfter just det perspektivet på en fråga, som faktiskt inte ens ägs av någon part i det här landet. Inte än åtminstone!

För mig är ägandefrågan än mer primär, inte minst med tanke på den förändringstid som väntar alla oss som på olika sätt redan nu viger våra liv åt skolbiblioteksverksamhet och lärande.

Hur kommer det sig att INGEN i det här landet äger skolbiblioteksfrågan?

Är det verkligen det kommunala självstyret som gör sig påmint, då skolverksamhet idag ändå ytterst är en kommunal angelägenhet?

Ja, kanske det är så enkelt.

Det skulle kanske ge svar på Madeleines undran och förklara – Varför medel inte är tillförda uppdraget, som nu finns preciserat i den kommande Skollagen.

Skolan är nämligen ytterst just en kommunal angelägenhet och det är respektive kommuns ansvar att se till att lagar efterföljs.

Åtminstone menar Skolverket det. En myndighet som verkställer beslut på statlig nivå, men som samtidigt saknar möjligheten att bestämma vad som ska göras fullt ut på kommunnivå. Skolverket är i det sammanhanget mer av en rådgivande instans. I högsta grad gäller det rådande tillstånd, omkring skolbibliotekens situation. Skolverket har nämligen inte ännu erhållit något formellt uppdrag från regeringen när det gäller skolbibliotek.

Skolverket äger alltså inte frågan, även om de bevakar frågan.

Besynnerligt? Ja, i högsta grad, kan det kanske tyckas!

Det som ändå är kittlande i sammanhanget är följande faktum:

Att Statens Skolinspektion (ytterligare en statlig myndighet), vilken har till uppgift att granska alla typer av skolor i Sverige, kommer att utgå från lagtexten i den nya Skollagen, vid sina kommande inspektioner av landets skolor. Därmed kommer Statens Skolinspektion hädanefter att kontrollera hur det står till med skolbibliotekssituationen på VARJE skola i hela Sverige. Med start i Göteborg under hösten 2011.

Vad exakt som kommer att bli följden av deras framtida granskningar är ännu inte fastställt. Men att det kommer att betyda förändringar för skolbibliotekets roll i den svenska skolan, den saken är klar!

Så…

Kanske svaret på frågan om vem som äger frågan är:

Statens Skolinspektion.

Åtminstone för en tid framöver.

Tills det en dag blir klart att…

… i tiden

Vi befinner oss alla i en massiv övergångstid!

För mig personligen är det mer tydligt än någonsin!

Efter en hel dag på Skolverket, tillsammans med gräddan av landets skolbiblioteksprofiler, så blir det extra tydligt att det är något speciellt i luften och då inte bara typiska vårkänslor som spritter i kroppen.

Inte den här gången!

Ta bara mötets inledande genomgång av det fortbildningsutbud som erbjuds området, enbart fram till sommaren!

Vi brukar vanligtvis gå igenom ett antal olika arrangemang, nicka gillande och konstatera att allt är till belåtenhet.

Inte den här gången!

Ett helt A-4 papper är fyllt av event omkring skolbibliotek och då ber jag ändå om att få lägga till två händelser som tar vid under de närmaste veckorna.

Helt ofattbart, konstaterar vi alla unisont. Inga leenden. Istället fasta blickar… med sikte på framtiden.

Stockholm, Göteborg, Kalmar, Växjö, Visby, Umeå, Tammerfors, Stockholm igen, Göteborg igen, Stenungsund.

Konferenser, mässor, happenings, möten, teach-meets. Det är ingen ände på utbudet.

OCH… då har inte ens mötet för Skolverkets referensgrupp för skolbibliotek börjat. Klockan är 10 på förmiddagen. Inte mer.

Fem timmar senare sitter jag bakåtlutad i en av sofforna tillhörande Skolverkets cafédel, med en välbehövlig kopp kaffe i handen. Vi summerar dagen och läget för skolbiblioteken så här långt in på året, jag tillsammans med Skolverkets Anette Holmqvist och Malmös skolbiblioteksguru Helle Barrett.

Vi är hoppfulla. Vi känner framtidstro. Vi ser med glädje framåt!

Den finns bara en enda fråga som hänger kvar aningens, liksom dinglandes i luften, då vi slutligen bryter upp för dagen.


Var i hela friden tog Christer vägen?


…Göteborgs kommande biblioteksplan lyfts under nästa vecka i kommunstyrelsen.


Handling – 2.2 Förslag till biblioteksplan för Göteborgs Stad TU_Kommunstyrelsen_20110413_2.2.pdf (201 kb)


Fortsättning följer!

 

 %d bloggare gillar detta: