Hoppa över navigation

Monthly Archives: december 2010

Ahh… Vi kör en PUFF till (innan 2010 slocknar).

 

Lite närmre i tiden den här gången:

Tis 25/1 föreläser jag ännu en gång på BHS i Borås. Tid är satt till 14.45-16.00 Sal D309.

Målgrupp är: Deltagare på BHS pågående valbara kurs omkring skolbiblioteksutveckling.

Mitt uppdrag: Få igång tänket teori-> praktik. Det blir mycket diskussion, så om ni har vägarna förbi…

Boka in. Dörrarna står öppna!

OBS! I mån av plats råder (då lokalstorleken den här gången är modell intim).

Välkomna!

 

Bokstavligen!

Yttertemperaturen ligger just nu på -11. Snödjupet är mellan 40-50 centimeter. Det är tyst och människor sover.

Småland är tyst. Även mitt i Växjö och det oavsett tidpunkt. Ledighet som arbetstid. Tyst.

Här finns utrymme och tid för reflektion. Här kan jag ta pulsen på tillvaron. Se den utifrån. Rakt i synen. Det är bra!

Hemma i Göteborg, eller i Stockholm är inte det möjligt. Där rör det sig i mer eller mindre högt tempo och alltid med siktet ställt framåt. Nu för tiden med extra raska steg. Mot utveckling, processer, resultat och mål. Ingenting står still. Ingen tid finns längre för reflektion.

Samtidigt behövs tempot, kraften, framåtskridandet och energiflödet för att till slut kunna nå det här tillståndet av lugn och eftertanke. Det ska inte viftas bort.

Det är som Yin och Yang. Det är bra!

Jag tänker bra i Småland och jag tänker bra tidigt på morgonen. Aldrig annars.

2011. Vad väntar oss egentligen?

Det känns som en bomb som är på väg att brisera. Ett ”antingen eller tillstånd” råder!

Antingen tar allt med skolbibliotekssituationen i Sverige ordentlig fart och det på alla nivåer samtidigt – Eller så självdör hela evolutionen snabbt och smärtfritt, kanske innan det ens hunnit börja, eller?

Jag befinner mig just nu mitt i lugnet före den stora stormen.

Mitt framför nålsögat till en kunskapstornado utan dess like.

Det är nu eller aldrig. Så känns det. Vare sig jag eller någon annan vill det här eller inte. This is it!

Ut i kylan – Mitt i natten!

… Samtidigt har jag inte glömt Ellen Key och hennes orubbliga dokument över vårt fundament: Bibliotek och lärande!

Så, därför lugnar jag mig nog ändå ytterligare ett tag och passar samtidigt på att avsluta inlägget om lugn och reflektion – kontra progression och tempo.

Yin och Yang. Steg för steg.

Det är bra!

 

 

Nyligen fick jag besked om att min och Cecilia Bengtssons föreläsning – Från Deje till Shanghai, har blivit antagen, för medverkan på Svensk Biblioteksförenings Biblioteksdagar i Visby 11-13/5 2011.

Mer information om program m.m. kommer att publiceras på SBFs hemsida 1/2  2011.  www.biblioteksforeningen.org

 

Väl mött i Visby, maj 2011!

 

 

Just nu cirkulerar informationen om en kommande konferens på Ekerö i februari 2011. Anmälningar strömmar redan in och snacket går!

Jag medverkar själv tillsammans med arrangören för konferensen Cecilia Bengtsson!

Äntligen ska vår föreläsning Deje till Shanghai möta Stockholm med omnejd.

Klart du bokar din plats redan… idag!

Cecilia tar detaljerna med er – Här och NU!

Vi ses!

 

Hej

Vill puffa för vår konferens om Lgr11, digitala medier, skola och skolbiblioteksutveckling med mera som äger rum på Ekerö den 24/2 2011. Mer information kommer efter jullovet.

När: Torsdagen den 24/2 2011.
Var: Barnens eget bibliotek i Stenhamra (Ekerö kommun några mil utanför Stockholm.)
Konferensavgift: 500 kronor inklusive kaffe och lunch. Om du vill anmäla dig redan nu skicka ett mail till cecilia.bengtsson@ekero.se Efter julhelgen kommer det att finnas ett webbformulär för anmälan.
Boende: Möjlighet till övernattning finns.
____________________________________

För mer information kontakta cecilia.bengtsson@ekero.se eller 073-6604330

Att biblioteksplaner nu iordningställs ute i landet är vida känt.

Hur sen planerna i åratal slussas till vänster och höger, är kanske inte lika känt (även om principen att ”slussa” omkring ärenden är mer än välkänd).

Göteborgs biblioteksplan är klar!

Den godkändes av Göteborgs Kulturnämnd, som sista instans, strax innnan riksdagsvalet i september.

Sen dess har den legat på kommunalfullmäktiges bord för att klubbas igenom.

En ren rutinåtgärd när väl ett färdigbehandlat ärende nått kommunalfullmäktigenivå!

Men ingenting har hittills hänt. Ingenting!

OCH… det brådskar!

Det gäller nu händelsevis inte den största delen av planen, då folkbiblioteken i Göteborg står inför en stor förändring, inte minst praktiskt och då först på lång sikt.

MEN… Inbakad i Göteborgs biblioteksplan finns även två A-4 sidor text omkring skolbiblioteken!

Mest centralt och faktiskt direkt avgörande för stadens framtida skolbibliotekssituation är punkterna omkring ägandefrågan i Göteborg, samt det faktum att skolbiblioteken ska utgöra en pedagogisk verksamhet.

OCH… Mycket viktigt!

Det ska gälla alla skolor i Göteborg, vilket stämmer väl överens med vad som initieras i den nya skollagen, som officiellt börjar gälla juli 2011 (men som i praktiken är gällande från juni 2010).

Det väntas!

Det väntas!

Så som alltid är fallet i Göteborg!

DET VÄNTAS!

MEN… Nu fick jag nyligen höra att det ser ut som att , kanske, eventuellt, kan det vara möjligt, om allt nu bara fungerar som det ska, att…

Göteborgs biblioteksplan ska upp på Kommunalfullmäktiges dagordning under kommande möte i januari.

Mmm…


STILL WAITING…
… Mot 2011.


NU är mitt projektuppdrag för SDF Tynnered, Göteborg formellt över.

Skolbiblioteksutveckling har bedrivits under höstterminen och nu har ett antal dagars rapportskriving och möten satt punkt för uppdraget.

Alla involverade parter som biblioteksansvariga, rektorer och projektansvariga är nöjda. De vill därför se en förlängning av projektet, in i 2011, förslagsvis hela året ut.

Men i årsskiftet sker den största förändringsprocessen för Göteborgs Stad, på ledningsnivå ska tilläggas, i modern tid!

21 stadsdelar ska bli 11.

För min egen stadsdel Tynnered handlar det om en hopslagning med stadsdelarna Älvsborg (där Fiskebäcksskolan, Årets Skolbibliotek 2004 hör hemma) och Södra Skärgården.

Ett förlängt projektuppdrag omkring skolbiblioteksutveckling ska därför gälla HELA den nya stadsdelen. Stadsdel Västra Göteborg. Det handlar i runda slängar om runt 20 grundskolor, för att inte tala om alla de förskolor som finns i Västra Göteborg.

För förskolorna ska med på sikt, så är det bara. Tiden där lärande sågs börja vid inträdet i klassrummet är för evigt lämnat, åtminstone ur skolutveckling- och elev/barnperspektiv. Dessutom är förskoleklaasser och därmed förskollärare redan inkörda, sen länge, i skolans ordinarie verksamhet.

Men, steg för steg…

Nu är det välförtjänt ledighet som vankas… Med familj, med barn…
Barn, barn, barn… Du måste bara älska de små liven… Tänker jag… Ofta.

Så, när väl 2011 vaknar till liv, hänger jag med och kikar in, för då kommer det stora beskedet från den nya områdeschefen…


Frias eller fällas – Livet för en projektledare.


MEN, som sagt…

Steg för steg nu, tack!


… 2010 är på väg ut!


Efter att under måndagen ha levererat föreläsningen ”Från Deje till Shanghai” tillsammans med Cecilia Bengtsson, på hemmaplan, överblickar jag för första gången på mycket länge, mer än en vecka framåt i min SBF-kalender.

En middag med styrelsemedlemmar från Skolbibliotek Väst tar vid först.

Sen ett par besök till som ska genomföras på skolor i min egen stadsdel. Skolor som står inför utveckling av sin skolbiblioteksverksamhet, som en del av det skolbiblioteksutvecklingsprojekt som just nu bedrivs i min egen stadsdel Tynnered i Västra Göteborg.

Projektet ska dessutom utvärderas. Förhoppningsvis också få en extra skjuss mot en förlängning, då utveckling tar tid!

Tar tid! Är det något jag har lärt mig under 2010 så är det just det!

Att utveckla skolbiblioteksverksamhet – Från bokutlån till pedagogisk verksamhet, som genomsyrar skolans mål mot enskild elev… Det tar tid!

Under gårdagens föreläsning visade sig TRE olika närmanden mot en fungerande modell för skolbiblioteksutveckling!

Ekerömodellen står för det samlade greppet, där en hel kommuns beslut om en massiv satsning på skolbibliotek mynnar ut i en samordning, med utbildade bibliotekarier som arbetar mot, för kommunen uppsatta mål. Särskilda resurser ligger till grund för igångsättandet, men när vinster med satsningen blir tydliga, då tillförs resurser på permanent basis.

På Fiskebäcksskolan i Älvsborg (grannstadsdel till min egen stadsdel Tynnered och efter årskiftet del av samma nybildade storstadsdel som Tynnered kommer att tillhöra – Storstadsdel Västra Göteborg), skolan som vann NSGs pris som Årets Skolbibliotek 2004, blir enligt Solveig Johansson Eriksson, Bibliotekspedagog i Fiskebäcksskolans Kunskapshav, modellen ”gräsrotsnivå” på en enskild skola.

Fiskebäcksskolans pedagoger fastställde 2001 att skolans pedagogik krävde skolbiblioteksverksamhet för att nå målen för varje enskild elev, om förhöjd kvalité i lärandet skulle uppstå. En nödvändig omfördelning av resurser för tjänster, material och kompetenshöjning tog vid. Idag är en heltidstjänst i Kunskapshavet en självklarhet. Skolans verksamhetsplan genomsyras av det undersökande arbetssätt som präglar skolan, med skolbiblioteket och bibliotekspedagog som givna verktyg för att nå skolans uppsatta mål för varje enskild elev.

Den modell som präglar Tynnereds projekt för skolbiblioteksutveckling känns igen i SMILE och Helvetesgapet. Den nya Skollagen och Göteborgs blivande Biblioteksplan, samt att kompetensen omkring skolbibliteksverksamhet finns i stadsdelen, är nyckelfaktorena som nu sakta för projektet – Från idé mot praktik.

Här är sökandet efter frågan ”VAD stadsdelens skolbibliotek ska användas till?” primär just nu. Det har redan byggts en plattform (utifrån en genomförd kartläggning av stadelens skolbibliotek), med en grupp biblioteksansvariga, från varje skola i stadsdelen, med mig själv som projektledare och samordnare. Gruppträffar och enskilda besök på respektive skola är modellen för att närma sig målet – Att lyfta skolbiblioteken till en pedagogisk verksamhet, som på lång sikt bidrar till att ökad kvalité i lärandet uppnås för varje enskild elev.

På lång sikt. För det tar tid att nå kvalité!

Men att så konkret få ta del av – Hur till synes så vitt skilda ingångar omkring samma område, faktiskt kan leda till progression och samordning omkring kunskap och lärande… Det är oerhört berikande.

2011 ser faktiskt redan nu ljusare ut, än vad jag kan komma ihåg att något tidigare år gjort, under de snart 10 år som jag ägnat mig åt skolbibliotek och lärande.

Jag tar därför återigen upp min SBF-kalender. Tillåter mig sen att syna nästa års inbokade föreläsningar, möten och konferenser.

Min blick är fast, tanken klar. Inget mer finns att tillägga.


När det väl är dags… Då är jag redo!

 %d bloggare gillar detta: